Chowki | Larder

Details

Location: Rupnagar, Punjab
Category: Manjush